ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 03/1976, ΕΣΟ: 54095 | Fide: 42126703 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 824 0
2022A 824 0
2021B 824 0
2021A 824 0
2020B 824 5
2020A 800 0
2019B 800 6
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -