ΧΑΣΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η/Γ: 12/2011, ΕΣΟ: 54097, Fide: 42131650

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι