ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 54106 | Fide: 42134250

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 11
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -