ΒΥΖΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 54121 | Fide: 42127750 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 983 0
2023Α 983 8
2022B 905 5
2022A 851 0
2021B 851 0
2021A 851 0
2020B 851 0
2020A 851 3
2019B 830 6
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι