ΔΟΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 05/2013, ΕΣΟ: 54127 | Fide: 42127475 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1112 23
2023B 1004 9
2023Α 879 21
2022B - 0
2022A - 4
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι