ΤΖΙΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ

Η/Γ: 12/2010, ΕΣΟ: 54131, Fide: 42128234

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι