ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 54132, Fide: 42129095

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 848 0
2021A 848 0
2020B 848 0
2020A 848 0
2019B 848 5
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -