ΑΡΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 54133, Fide: 42128153

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -