ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 54134 | Fide: 42126622

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 904 0
2021B 904 0
2021A 904 0
2020B 904 0
2020A 904 0
2019B 904 6
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι