ΒΙΡΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 54144 | Fide: 42128781 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 1
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -