ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 54145 | Fide: 42128773 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1574 13
2023B 1495 14
2023Α 1370 21
2022B 1431 12
2022A - 3
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -