ΣΚΕΜΠΡΗΣ ΣΙΜΩΝ-ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 54163, Fide: 16281381

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1278 8
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι