ΣΚΕΜΠΡΗΣ ΣΙΜΩΝ-ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 54163 | Fide: 16281381 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1398 0
2023Α 1398 0
2022B 1398 7
2022A 1380 0
2021B 1380 9
2021A 1278 0
2020B 1278 8
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι