ΤΣΙΑΚΟΒΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Η/Γ: 02/2005, ΕΣΟ: 54164 | Fide: 42129125 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 951 0
2023Α 951 0
2022B 951 0
2022A 951 2
2021B 970 5
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -