ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 11/1965, ΕΣΟ: 54232 | Fide: 25818325

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1386 0
2021B 1386 0
2021A 1386 0
2020B 1386 0
2020A 1386 0
2019B 1386 15
2019A - 0
Παλαιότερα -