ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 54241, Fide: 42131103

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
Παλαιότερα -