ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2011, ΕΣΟ: 54242 | Fide: 42131073 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 11
2023Α - 3
2022B - 3
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
Παλαιότερα -