ΛΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 54252, Fide: 42130000

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
Παλαιότερα -