ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/1996, ΕΣΟ: 54253 | Fide: 42130409 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1177 0
2023Α 1177 0
2022B 1177 4
2022A 1167 3
2021B 1160 8
2021A 1061 0
2020B 1061 0
2020A 1061 0
2019B 1061 8
2019A - 0
Παλαιότερα -