ΣΙΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 06/2013, ΕΣΟ: 54256 | Fide: 42129605 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1185 30
2023Α 964 12
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
Παλαιότερα -