ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 11/2011, ΕΣΟ: 54257, Fide: 42133483

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι