ΝΤΟΥΛΚΟΥ ΣΙΜΡΑΝΤΖΙΤ-ΣΙΝΓΚ

Η/Γ: 09/2003, ΕΣΟ: 54261 | Fide: 42145449 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι