ΠΑΠΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 09/2003, ΕΣΟ: 54262 | Fide: 42135141 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1476 0
2023Α 1476 2
2022B 1466 0
2022A 1466 4
2021B 1433 18
2021A 1293 0
2020B 1293 0
2020A 1293 9
2019B - 0
2019A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι