ΠΑΠΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 09/2003, ΕΣΟ: 54262, Fide: 42135141

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1293 0
2020B 1293 0
2020A 1293 9
2019B - 0
2019A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι