ΣΕΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 54265 | Fide: 42130697 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1473 26
2023B 1272 8
2023Α 1192 13
2022B 1120 10
2022A 1150 14
2021B 1058 6
2021A 1029 0
2020B 1029 9
2020A 975 11
2019B 830 6
2019A - 0
Παλαιότερα -