ΣΕΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 54265, Fide: 42130697

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1058 6
2021A 1029 0
2020B 1029 9
2020A 975 11
2019B 830 6
2019A - 0
Παλαιότερα -