ΧΑΡΙΣΤΕ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 54266 | Fide: 42116368 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1067 6
2023B 992 6
2023Α 1045 7
2022B 1023 1
2022A 1028 2
2021B 1022 8
2021A 1112 0
2020B 1112 6
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
Παλαιότερα -