ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 54271 | Fide: 42135664 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
Παλαιότερα -