ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 54273 | Fide: 42130859

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι