ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 54274, Fide: 42130867

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι