ΜΠΑΝΤΑΛΙΑΝ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 54275, Fide: 42130719

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 3
2019A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι