ΜΑΜΑΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 54278, Fide: 1341260

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1589 8
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
Παλαιότερα -