ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 54279 | Fide: 42130646

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -