ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 54281, Fide: 42130840

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι