ΓΚΕΡΣ-ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 02/2004, ΕΣΟ: 54296, Fide: 25852302

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 1
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -