ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 05/1979, ΕΣΟ: 54299 | Fide: 42130735

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1274 0
2021B 1274 0
2021A 1274 0
2020B 1274 0
2020A 1274 0
2019B 1274 5
Παλαιότερα -

Σύλλογοι