ΠΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 02/2011, ΕΣΟ: 54305, Fide: 42130891

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -