ΚΟΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 02/1974, ΕΣΟ: 54311 | Fide: 42138930 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1011 0
2023B 1011 0
2023Α 1011 0
2022B 1011 4
2022A 1080 0
2021B 1080 0
2021A 1080 0
2020B 1080 0
2020A 1080 6
2019B - 0
Παλαιότερα -