ΠΕΡΤΖΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 54316 | Fide: 42132738

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 7
Παλαιότερα -