ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/1955, ΕΣΟ: 54320 | Fide: 42132428 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 987 7
2023B 951 0
2023Α 951 3
2022B 941 0
2022A 941 0
2021B 941 0
2021A 941 0
2020B 941 0
2020A 941 8
2019B - 4
Παλαιότερα -