ΝΤΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/1955, ΕΣΟ: 54320, Fide: 42132428

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 941 0
2020B 941 0
2020A 941 8
2019B - 4
Παλαιότερα -