ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ

Η/Γ: 01/1971, ΕΣΟ: 54375 | Fide: 42141028 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -