ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 06/1968, ΕΣΟ: 54379 | Fide: 25848763 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 1
2022A - 1
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -