ΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 54382, Fide: 42133610

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -