ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 54383, Fide: 42133602

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -