ΓΙΩΤΑ ΖΩΗ

Η/Γ: 06/2007, ΕΣΟ: 54390, Fide: 42138582

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι