ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 04/1972, ΕΣΟ: 54399

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι