ΚΑΤΣΟΥΦΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η/Γ: 05/1976, ΕΣΟ: 54406

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι