ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 06/1976, ΕΣΟ: 54408 | Fide: 42136121 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1285 0
2023Α 1285 6
2022B 1271 0
2022A 1271 0
2021B 1271 0
2021A 1271 0
2020B 1271 26
2020A 1149 12
2019B - 0
Παλαιότερα -