ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 03/1991, ΕΣΟ: 54409 | Fide: 42131901 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 3
Παλαιότερα -