ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 03/1991, ΕΣΟ: 54409, Fide: 42131901

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 3
Παλαιότερα -