ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 54437, Fide: 42120616

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -