ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Η/Γ: 04/2004, ΕΣΟ: 54439, Fide: 42133041

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 875 0
2020B 875 0
2020A 875 12
2019B - 0
Παλαιότερα -