ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Η/Γ: 04/2004, ΕΣΟ: 54439 | Fide: 42133041 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 871 0
2023B 871 0
2023Α 871 5
2022B 856 4
2022A 875 0
2021B 875 0
2021A 875 0
2020B 875 0
2020A 875 12
2019B - 0
Παλαιότερα -