ΠΟΛΙΤΗΣ-ΑΓΑΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 54452, Fide: 42129885

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -