ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 54456, Fide: 42129826

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -